Dnr: MAGC15/20181

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Matematik

Litteraturlista

Algebraiska strukturer, koder och krypton

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: MAGC15
Kursens benämning: Algebraiska strukturer, koder och krypton
Algebraic structures, codes and cryptosystems
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Svensson Per-Anders. Abstrakt algebra. Studentlitteratur. ISBN 91-44-01262-4.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-08-28