Dnr: HNT 2017/20

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Matematik

Litteraturlista

Linjär algebra

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: MAGA53
Kursens benämning: Linjär algebra
Linear Algebra
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Lay, David C, Lay, Steven R, McDonald, Judi J. Linear Algebra and its Applications (Global Edition). Senaste upplagan. Pearson Education.

Råde, Lennart & Westergren, Bertil. Mathematics Handbook for Science and Engineering. Senaste upplagan. Springer.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-08-30