Dnr: HNT 2017/20

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Matematik

Litteraturlista

Diskret matematik

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: MAGA55
Kursens benämning: Diskret matematik
Discrete Mathematics
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Eriksson Kimmo, Gavel Hillevi. Diskret matematik och diskreta modeller, del I. Senaste upplagan. Studentlitteratur, Lund.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-08-30