Dnr: HNT 2017/20

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Matematik

Litteraturlista

Flervariabelanalys

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: MAGA54
Kursens benämning: Flervariabelanalys
Calculus in several variables
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Adams, R A. Calculus: A Complete Course. Senaste upplagan. Essex: Pearson Education.

Råde, L, Westergren, B. Mathematics Handbook for Science and Engineering. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur AB.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-08-30