Dnr: HNT 2017/19

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Fysik

Litteraturlista

Mekanik med tillämpningar 1

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: FYGA26
Kursens benämning: Mekanik med tillämpningar 1
Mechanics with applications 1
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Hibbeler, Russell. Engineering Mechanics, 2 vols. Senaste upplagan. Pearson.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-09-07