Dnr: HS 2017/31

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Turismvetenskap

Litteraturlista

Turismvetenskapliga metoder och uppsats

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: TVGT23
Kursens benämning: Turismvetenskapliga metoder och uppsats
Tourism Studies: Methods and Independent Project
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
David, M. & Sutton, C.D. Samhällsvetenskaplig metod. Upplaga 1. Lund: Studentlitteratur, 2016. Antal sidor: 460.

Schött, Kristina & Hållsten, Stina & Moberg, Bodil & Strand, Hans. Studenternas skrivhandbok. Malmö: Liber, 2015. Antal sidor: 185.

Smith, Stephen L.J. Practical tourism research. Wallingford, Oxfordshire, UK: CAB International, 2010. Antal sidor: 259.

Trost, Jan. Att skriva uppsats med akribi. Upplaga 4. Lund: Studentlitteratur, 2014. Antal sidor: 96.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-09-01