Dnr: HS 2017/32

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Musik

Litteraturlista

Huvudinstrument IV, västerländsk konstmusik

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: KOGV17
Kursens benämning: Huvudinstrument IV, västerländsk konstmusik
Main instrument IV, Western classical music
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Noter och instrument- eller genrespecifik litteratur fastställs i samråd med ansvarig lärare och examinator.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-08-30