Dnr: HS 2017/32

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Musik

Litteraturlista

Musikalisk interpretation IV

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: MIGIK4
Kursens benämning: Musikalisk interpretation IV
Musical Interpretation IV
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Kurslitteratur väljs i samråd med undervisande lärare.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-08-28