Dnr: HS 2017/32

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Musik

Litteraturlista

Musikalisk interpretation III

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: MIGIK3
Kursens benämning: Musikalisk interpretation III
Musical Interpretation III
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Kurslitteratur väljs i samråd med undervisande lärare.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-08-28