Reg No: HNT 2017/18

 

Logotype of Karlstad University


Faculty Board of Health, Science and Technology
Construction Engineering

Course Reading

Construction Management 2

Valid from autumn semester 2017

 

Course Code: BYGC16
Course Title: Construction Management 2
Byggproduktion 2
Credits: 7.5
Degree Level: Bachelor


Books
"Byggregler". Last edition. Stockholm: Lagtexten.

Söderberg, Jan . Att upphandla byggprojekt. Last edition. Lund: Studentlitteratur.

Chapter in a book
Bergman, B. ocg Klefsjö, B.. Kvalitet från behov till användning. Last edition. Studentlitteratur, 2012. ISBN 9789144078250.

Official Reports
Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt för byggsektorn. Last edition.

Works of reference
Kurslitteratur från kursen Byggproduktion 1.


 

Approved by the Faculty Board of Health, Science and Technology, 25 August 2017