Dnr: HNT 2017/18

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Byggteknik

Litteraturlista

Byggproduktion 2

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: BYGC16
Kursens benämning: Byggproduktion 2
Construction Management 2
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
"Byggregler". Senaste upplagan. Stockholm: Lagtexten.

Söderberg, Jan . Att upphandla byggprojekt. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Kapitel i bok
Bergman, B. ocg Klefsjö, B.. Kvalitet från behov till användning. Senaste upplagan. Studentlitteratur, 2012. ISBN 9789144078250.

Utredningar och lagar
Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt för byggsektorn. Senaste upplagan.

Referenslitteratur
Kurslitteratur från kursen Byggproduktion 1.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-08-25