Dnr: HS 2017/28

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Statistik

Litteraturlista

Multivariata metoder

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: STGB04
Kursens benämning: Multivariata metoder
Multivariate Methods
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Bryan F. J. Manly och Jorge A. Navarro Alberto. Multivariate Statistical Methods - A Primer. Senaste upplagan. CRC Press.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-08-25