Logotype of Karlstad UniversityByggteknik

Litteraturlista

Byggproduktion 1

 

Kurskod: BYGB23
Kursens benämning: Byggproduktion 1
Construction Management 1
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Ervin Révai. Byggstyrning. Senaste upplagan. Stockholm: Liber AB.