Dnr: HS 2017/23

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Företagsekonomi

Litteraturlista

Affärsetik och hållbara affärer

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: FEGB34
Kursens benämning: Affärsetik och hållbara affärer
Business ethics and sustainable business
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Crane, A. Matten, D. Business ethics: Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization. Oxford: Oxford University Press, 2016. Antal sidor: 143.

Kapitel i bok
Bloomfield. The 2007-8 financial crisis: the failure of systemic governance. Upplaga 2013. Ch 7. 153-197.

Friedman, M. The Social Responsibility of Business is to Increeeease Its Profit . Upplaga 1970. New York Times Magazine/The New York Times Company. September 13.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-03-06