Dnr: HS 2017/42

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Samhällskunskap

Litteraturlista

Samhällskunskap 1

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: SHGF01
Kursens benämning: Samhällskunskap 1
Civics 1
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


1. Att vara samhällskunskapslärare i dag och i morgon, 7,5 hp

Böcker
Amnå, Erik. Jourhavande medborgare: samhällsengagemang i en folkrörelsestat. Lund: Studentlitteratur, 2008 (används i samtliga delkurser), 210 sidor.

Arevik, Sten; Hartzell, Ove. Att göra tänkande synligt. Stockholm: HLS (används i samtliga delkurser), 251 sidor.

Bronäs, Agneta; Runebo, Niclas. Ämnesdidaktik: en undervisningskonst. Stockholm: Norstedt, 2010 (används i samtliga delkurser), 156 sidor.

Levstik, Linda; Tyson, Cynthia (red). Handbook of research in social studies education. New York: Routledge, 2008 (används i samtliga delkurser), valda delar ca 150 sidor.

Långström, Sture ; Virta, Arja. Samhällskunskapsdidaktik - Utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande. Studentlitteratur2011, 100 sidor.

Schüllerqvist, Bengt; Osbeck, Christina (red). Ämnesdidaktiska insikter och strategier: berättelser från gymnasielärare i samhällskunskap, geografi, historia och religionskunskap. Kapitel 1, 2, 6. Karlstad: Karlstad University Press, 2009, 100 sidor.

Uljens, Michael. Didaktik. Lund: Studentlitteratur, 1997 (används i samtliga delkurser), kap 1-3, 8-10, 150 sidor.

Information
Artiklar med olika perspektiv på "samhälle"

Aktuella styrmedel för grundskola 7-9 och gymnasiet: Skollag, läroplaner, kursplaner Samhällskunskap

Totalt ca 900 sidor

2. Människans villkor och agerande i sociala och rättsvetenskapliga perspektiv, 15 hp

Böcker
Arvidson, Markus; Johansson, Sara. Roll och identitet. En socialpsykologisk introduktion. 2017. ISBN 9789140691149.

Estrada, Felipe; Flyghed, Janne (red). Den svenska ungdomsbrottsligheten. Lund: Studentlitteratur, 2007, valda delar.

Frykman, Jonas; Löfgren, Orvar. Den kultiverade människan. 1980. ISBN 9789140302342 .

Giddens, Anthony. Sociologi. Lund: Studentlitteratur, 2007, valda delar.

Karlefjärd, Anna. Att rymmas inom sitt friutrymme. Karlstad University Studies 2011:12, 120 sidor.

Sarnecki, Jerzy. Brottsligheten och samhället. Lund: Studentlitteratur, 2010, 156 sidor.

Wennberg Suzanne. Introduktion till straffrätten. Norstedts Juridik AB , 2011, 120 sidor.

Information
Totalt ca 1700 sidor

Referenslitteratur
Durkheim, Emile. Självmordet. Lund: Argos , 1993. ISSN 9789170060298. Antal sidor: 304.

Månson, Per. Karl Marx - en introduktion. Göteborg: Daidalos, 1998. ISBN 9789171730534. Antal sidor: 76.

Weber, Max. Den protestantiska etiken och kapitalismens anda. Lund: Argos, 1998. ISSN 9789170060236. Antal sidor: 191.

3. Människans ekonomiska villkor I, 7,5 hp

Böcker
Svanberg, Hans. Mikroekonomin i ett nötskal. Studentlitteratur, 2014, 130 sid.


Referenslitteratur

* distribueras via kurshemsidan på itslearning

Eklund, Klas. I: Vår ekonomi. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur AB, 2013.

Klein, Naomi. No Logo. Fourth Estate Ltd, 2009.

Marx, Karl. Utdrag ur Kapitalet - kritik av den politiska ekonomin *.

Mattsson, Bengt. Att värdera risker *.

Norberg, Johan. Till världskapitalismens försvar. Timbro, 2004.

Smith, Adam. Utdrag ur Nationernas välstånd *.


Reviderad enligt prefektbeslut 2017-03-28

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2015-03-31