Dnr: HS 2017/28

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Statistik

Litteraturlista

Linjära modeller I

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: STGB22
Kursens benämning: Linjära modeller I
Linear models I
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Kutner, Michael H. Applied Linear Regression Models. Upplaga 4. McGraw-Hill Education, 2015. ISBN 9780071274807.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-06-29