Dnr: HNT 2017/16

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Risk- och miljöstudier

Litteraturlista

Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: CCGA01
Kursens benämning: Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar
Sustainable development - with focus on Climate Change
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Climate Change and Sustainable Development - Assessing Progress of Regions and Countries. OUP, India, : The Energy and Resources Institute (TERI), 2015. Antal sidor: 376.

Brown, Lester R. PLAN B 4.0 Uppdrag: rädda civilisationen. Earth Policy Institute, 2010. Antal sidor: 384. Finns att ladda ned

Roorda, Niko. Fundamentals of Sustainable Development. Routledge, 2012. Antal sidor: 384.

Rapporter
IPCC WGI AR5. Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Summary for Policymakers. Schweitz: IPCC, 2013. Antal sidor: 29. Dokumentet är översatt till svenska. Finns att ladda ned.

IPCC WGII AR5 Technical Summary. Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Summary for Policymakers. Schweiz: IPCC, 2014. Antal sidor: 44. Dokumentet är översatt till svenska. Finns att ladda ned.

IPCC WGIII AR5. Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Summary for Policymakers. Schweitz: IPCC, 2014. Antal sidor: 33. Dokumentet är översatt till svenska. Finns att ladda ned.


Tillkommer även annan litteratur för bredvidläsning (mindre sidantal).

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-06-26