Dnr: HNT 2017/15

 

Logotype of Karlstad University


Lärarutbildningsnämnden
Matematik

Litteraturlista

Matematik med didaktisk inriktning 5

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: MAAL92
Kursens benämning: Matematik med didaktisk inriktning 5
Mathematics and Mathematics Teaching 5
Högskolepoäng: 22.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Samband och förändring i flera variabler, 7,5 hp

Böcker
Adams R A. Calculus: A Complete Course. Senaste upplagan. Essex: Pearson Education, ELLER BÖCKERNA NEDAN.

Månsson Jonas & Nordbeck Patrik. Flerdimensionell analys. Studentlitteratur, 2013.

Månsson Jonas & Nordbeck Patrik. Övningar i Flerdimensionell analys. Studentlitteratur, 2013.

Självständigt arbete - matematisk modellering, 15 hp

Litteratur som har relevans för det självständiga arbetet väljs i samråd med handledare.


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2017-06-19