Dnr: HNT 2017/14

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Elektroteknik

Litteraturlista

Introduktion till elektroteknik

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: ELGA12
Kursens benämning: Introduktion till elektroteknik
Introduction to Electrical Engineering
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Bergströn, Lars & Nordlund, Lars. Ellära, krets- och fältteori. Senaste upplagan. Liber.

Ölme, A. Tabeller och formler. Senaste upplagan. Liber.

Kompendier
Enligt kurshemsida


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-06-19