Reg No: HS 2017/33

 

Logotype of Karlstad University


Faculty Board of Arts and Social Sciences
Dance

Course Reading

The Professional Role of the Dance Pedagogue and Work with Children

Valid from autumn semester 2017

 

Course Code: DAG001
Course Title: The Professional Role of the Dance Pedagogue and Work with Children
Danspedagogens yrkesroll och arbete med barn
Credits: 15
Degree Level: Bachelor


Books
Eng, M. Muskler - anatomi och funktion. Edition 2012. Stockholm: SISU idrottsböcker. ISBN 978-91-86323-43-1. Pages: 104.

Franklin. E. Dance Imagery for Technique and performance. Edition 1996. Human Kinetics. ISBN 10: 0-87322-943-6, 13: 978-0-87322-943-2. Pages: 229-245.

Joyce, M. First steps in teaching creative dance to children. Edition 1994. Mountain View: Mayfield Pub. Co. ISBN 1-55934-162-9.

Sjöstedt Edelholm, E. & Wigert, A. Att känna rörelse: en danspedagogisk metod.. Edition 2005. Stockholm: Carlssons bokförlag. ISBN 91-7203-679-6. Pages: 86.

Smith-Autard. J.M. The art of Dance in Education. Edition 2002. London: A & C Black. Second edition. ISBN 978 0 7136 6175 0. Pages: 1-99, 195-197.

Staugaard-Jones, JA. The anatomy of Exercise & Movement for the study of dance, pilates, sport and yoga. Edition 2010. Chichester: Lotus Pub. ISBN 978-1-905367-17-7. Pages: 192, 50 sidor väljs i samråd med lärare.

Compendia
Bjertoft, C. Dans - En möjlighet för alla. Edition 2004. Karlstad.

Bronäs, A. & Runebou, N. Ämnesdidaktik – en undervisningskonst. Edition 2010. Stockholm: Norstedts. ISBN 978-91-1-302281-9. Pages: Kap 1: s 11-16, Kap 3: s 34-43, Kap 5: s 84-87.

Franklin, E. Conditioning for dance. Edition 2004. Human Kinetics. ISBN 0: 0-7360-4156-7, 13: 978-0-7360-4156-0. Pages: 1-15.

Hansén, S-E. & Forsman. L. Allmändidaktik- vetenskap för lärare. Edition 2011. Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-05783-5. Pages: Kap 1: s 29-30, Kap 2: s 61-62, Kap 5: s 116-126, Kap 6: s 161-176.

Hessel, T. Functional danceanatomy. Edition 2011. Hövik: Vett & Viten. ISBN 978-82-412-0691-7. Pages: 57-59, 117-125.

Newlove, J. & Dalby, J. Laban for all. Edition 2004. London : Nick Hern Books. ISBN 1-85459-725-6. Pages: 112-128.

Nielsen, K. & Steinar, K. Mästarlära-Lärande som social praxis. Edition 2000. Malmö: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-01033-5. Pages: Kap 1: s 27-37.

Roman. G. Röster om Danspedagogik. Edition 2004. Stockholm: Carlsson Bokförlag. 55-62. ISBN 91-7203-611-7.

Sandberg, G. Grundläggande näringslära för dansare. Edition 2011. Uppsala: Dansomat.

Wigert, A. Danslek på dagis. Edition 1982. Stockholm: Rabén & Sjögren. ISBN 91-29-55584-1. Pages: 119.

Miscellaneous
Bjertoft, C. Forskningsöversikt: Somatisk dansforskning, arbete på avancerad nivå inom ramen för ”Masterutbildning i didaktik med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner” vid Stockholms universitet.. Edition 2013. Pages: 14.

Russel, A.J. Preventing dance injuries: current perspectives. Edition 2013. Open Access Journal of Sports Medicine. Vol. 4. http://www.dovepress.com/preventing-dance-injuries-current-perspectives-peer-reviewed-article-OAJSM. Pages: 199-210.

Sommer, D. ”Barnsynen spökar i klassrummet” i Pedagogiska Magasinet nr 4. Edition 2013.


Reference Literature

Läroplaner, kursplaner, ämnesplaner och kommentarmaterial till resp. skolform. http://www.skolverket.se/kursplaner-och-betyg/laroplaner-kursplaner-amnesplaner.

Newlove, J. Laban for Actors and Dancers. Edition 1993. London: Nick Hern Books. ISBN 978 1 85459 160 9. Pages: 158.


 

Approved by the Faculty Board of Arts and Social Sciences, 14 June 2017