Dnr: HS 2017/33

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Dans

Litteraturlista

Danspedagogens yrkesroll och arbete med barn

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: DAG001
Kursens benämning: Danspedagogens yrkesroll och arbete med barn
The Professional Role of the Dance Pedagogue and Work with Children
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Eng, M. Muskler - anatomi och funktion. Upplaga 2012. Stockholm: SISU idrottsböcker. ISBN 978-91-86323-43-1. Antal sidor: 104.

Franklin. E. Dance Imagery for Technique and performance. Upplaga 1996. Human Kinetics. ISBN 10: 0-87322-943-6, 13: 978-0-87322-943-2. Antal sidor: 229-245.

Joyce, M. First steps in teaching creative dance to children. Upplaga 1994. Mountain View: Mayfield Pub. Co. ISBN 1-55934-162-9.

Sjöstedt Edelholm, E. & Wigert, A. Att känna rörelse: en danspedagogisk metod.. Upplaga 2005. Stockholm: Carlssons bokförlag. ISBN 91-7203-679-6. Antal sidor: 86.

Smith-Autard. J.M. The art of Dance in Education. Upplaga 2002. London: A & C Black. Second edition. ISBN 978 0 7136 6175 0. Antal sidor: 1-99, 195-197.

Staugaard-Jones, JA. The anatomy of Exercise & Movement for the study of dance, pilates, sport and yoga. Upplaga 2010. Chichester: Lotus Pub. ISBN 978-1-905367-17-7. Antal sidor: 192, 50 sidor väljs i samråd med lärare.

Kompendier
Bjertoft, C. Dans - En möjlighet för alla. Upplaga 2004. Karlstad.

Bronäs, A. & Runebou, N. Ämnesdidaktik – en undervisningskonst. Upplaga 2010. Stockholm: Norstedts. ISBN 978-91-1-302281-9. Antal sidor: Kap 1: s 11-16, Kap 3: s 34-43, Kap 5: s 84-87.

Franklin, E. Conditioning for dance. Upplaga 2004. Human Kinetics. ISBN 0: 0-7360-4156-7, 13: 978-0-7360-4156-0. Antal sidor: 1-15.

Hansén, S-E. & Forsman. L. Allmändidaktik- vetenskap för lärare. Upplaga 2011. Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-05783-5. Antal sidor: Kap 1: s 29-30, Kap 2: s 61-62, Kap 5: s 116-126, Kap 6: s 161-176.

Hessel, T. Functional danceanatomy. Upplaga 2011. Hövik: Vett & Viten. ISBN 978-82-412-0691-7. Antal sidor: 57-59, 117-125.

Newlove, J. & Dalby, J. Laban for all. Upplaga 2004. London : Nick Hern Books. ISBN 1-85459-725-6. Antal sidor: 112-128.

Nielsen, K. & Steinar, K. Mästarlära-Lärande som social praxis. Upplaga 2000. Malmö: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-01033-5. Antal sidor: Kap 1: s 27-37.

Roman. G. Röster om Danspedagogik. Upplaga 2004. Stockholm: Carlsson Bokförlag. 55-62. ISBN 91-7203-611-7.

Sandberg, G. Grundläggande näringslära för dansare. Upplaga 2011. Uppsala: Dansomat.

Wigert, A. Danslek på dagis. Upplaga 1982. Stockholm: Rabén & Sjögren. ISBN 91-29-55584-1. Antal sidor: 119.

Övrigt
Bjertoft, C. Forskningsöversikt: Somatisk dansforskning, arbete på avancerad nivå inom ramen för ”Masterutbildning i didaktik med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner” vid Stockholms universitet.. Upplaga 2013. Antal sidor: 14.

Russel, A.J. Preventing dance injuries: current perspectives. Upplaga 2013. Open Access Journal of Sports Medicine. Vol. 4. http://www.dovepress.com/preventing-dance-injuries-current-perspectives-peer-reviewed-article-OAJSM. Antal sidor: 199-210.

Sommer, D. ”Barnsynen spökar i klassrummet” i Pedagogiska Magasinet nr 4. Upplaga 2013.


Referenslitteratur

Läroplaner, kursplaner, ämnesplaner och kommentarmaterial till resp. skolform. http://www.skolverket.se/kursplaner-och-betyg/laroplaner-kursplaner-amnesplaner.

Newlove, J. Laban for Actors and Dancers. Upplaga 1993. London: Nick Hern Books. ISBN 978 1 85459 160 9. Antal sidor: 158.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-06-14