Dnr: HS 2017/30

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Medie- och kommunikationsvetenskap

Litteraturlista

Projektarbete i medieanalys

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: MKGB94
Kursens benämning: Projektarbete i medieanalys
Project in Media Analysis
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Graff, G. & Birkenstein, C. ”They say / I say”: The moves that matter in academic writing. (3rd edition). New York; London: W.W. Norton & Company, 2014. Antal sidor: 321.

Priest, S. H. Doing media research: An introduction. (2nd edition). Los Angeles etc.: Sage, 2010. Antal sidor: 272.


Referenslitteratur

Wisker, G. The undergraduate research handbook. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2009. Antal sidor: 320.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-06-07