Dnr: HS 2017/25

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Rättsvetenskap

Litteraturlista

Skatterätt III

Gäller från och med vt 2017

 

Kurskod: RVAD71
Kursens benämning: Skatterätt III
Tax Law III
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Internationell beskattning

Böcker
Dahlberg, M. Internationell beskattningsrätt. Senaste upplagan. Studentlitteratur.

Broschyrer och blanketter
SKV nr 339 . Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands?. Hämtas gratis hos Skattemyndigheten eller på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se

Skatteförfarande och skatteprocess

Böcker
Almgren, K & Leidhammar, B. Skatteprocessen. Senaste upplagan. Norstedts Juridik.

Lodin, S-O m.fl. Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt, del 2. Senaste upplagan. Studentlitteratur.

Persson, M & Wallin, A. Övertyga - En handbok i retorik. Senaste upplagan. Demosthenes.

Rabe, G. Skattelagstiftning. Senaste upplagan. Norstedts Juridik.

Rautalinko, E. Samtalsfärdigheter - stöd, vägledning och ledarskap. Senaste upplagan. Liber.

Övrigt
Denna litteraturlista kommer i takt med föreläsningarna att kompletteras med kursdokumentation/övningsmaterial/artiklar som utdelas av resp lärare


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-06-07