Reg No: HNT 2017/12

 

Logotype of Karlstad University


Faculty Board of Health, Science and Technology
Nursing Science

Course Reading

Nursing in relation to acute situations

Valid from autumn semester 2017

 

Course Code: OMG004
Course Title: Nursing in relation to acute situations
Omvårdnad vid akuta situationer
Credits: 7.5
Degree Level: Bachelor


FASS. http://www.fass.se. *

Vetenskapliga artiklar och rapporter tillkommer under kursen.

Books
Almås, Hallbjörg, Stubberud, Dag-Gunnar & Grönset, Randi (red). Klinisk omvårdnad 1. Last edition. Stockholm: Liber. *

Almås, Hallbjörg, Stubberud, Dag-Gunnar & Grönset, Randi (red). Klinisk omvårdnad 2. Last edition. Stockholm: Liber. *

André Olsen Lars & Hälleberg Nyman, Maria. Säker läkemedelsberäkning: dos, styrka, mängd. Last edition. Stockholm: Natur & Kultur. *

Björkman, Eva & Karlsson, Karin. Medicinsk teknik för sjuksköterskor. Material-metod-ansvar. Last edition. Lund: Studentlitteratur.

Ehnfors, Margareta; Ehrenberg, Anna & Thorell-Ekstrand, Ingrid. Nya VIPS-boken. Välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet. Last edition. Lund: Studentlitteratur.

Nicolaysen, Gunnar & Holck, Per. Anatomi och fysiologi. Last edition. Lund: Studentlitteratur. *

Nordeng, Hedvig & Spigset, Olav. Farmakologi och läkemedelsräkning. Last edition. Lund: Studentlitteratur. *

Raadu, Gunnel. Författningshandboken för personal inom hälso- och sjukvård. Last edition. Stockholm: Liber. (alternativt söks författningar och lagar via www.socialstyrelsen.se). *

Sandman, Lars & Kjellström, Sofia. Etikboken. Etik för vårdande yrken.. Last edition. Lund: Studentlitteratur. *

Steen Merete & Dagré Miklos. Mikrobiologi. Last edition. Lund: Studentlitteratur. *

Stokke, Oddvar & Hagve, Tor-Arne. Undersökningar vid sjukdom. Last edition. Lund: Studentlitteratur.

Wikström, Jonas. Akutsjukvård - omvårdnad och behandling vid akut sjukdom eller skada. Last edition. Lund: Studentlitteratur.

Örn, Stein, Mjell, Johnny & Bach-Gansmo, Edvin. Sjukdom och ohälsa - diagnostik och behandling. Last edition. Lund: Studentlitteratur. *


 

Approved by the Faculty Board of Health, Science and Technology, 15 February 2017