Dnr: HNT 2017/12

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Omvårdnad

Litteraturlista

Omvårdnad vid akuta situationer

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: OMG004
Kursens benämning: Omvårdnad vid akuta situationer
Nursing in relation to acute situations
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


FASS. http://www.fass.se. *

Vetenskapliga artiklar och rapporter tillkommer under kursen.

Böcker
Almås, Hallbjörg, Stubberud, Dag-Gunnar & Grönset, Randi (red). Klinisk omvårdnad 1. Senaste upplagan. Stockholm: Liber. *

Almås, Hallbjörg, Stubberud, Dag-Gunnar & Grönset, Randi (red). Klinisk omvårdnad 2. Senaste upplagan. Stockholm: Liber. *

André Olsen Lars & Hälleberg Nyman, Maria. Säker läkemedelsberäkning: dos, styrka, mängd. Senaste upplagan. Stockholm: Natur & Kultur. *

Björkman, Eva & Karlsson, Karin. Medicinsk teknik för sjuksköterskor. Material-metod-ansvar. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Ehnfors, Margareta; Ehrenberg, Anna & Thorell-Ekstrand, Ingrid. Nya VIPS-boken. Välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Nicolaysen, Gunnar & Holck, Per. Anatomi och fysiologi. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur. *

Nordeng, Hedvig & Spigset, Olav. Farmakologi och läkemedelsräkning. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur. *

Raadu, Gunnel. Författningshandboken för personal inom hälso- och sjukvård. Senaste upplagan. Stockholm: Liber. (alternativt söks författningar och lagar via www.socialstyrelsen.se). *

Sandman, Lars & Kjellström, Sofia. Etikboken. Etik för vårdande yrken.. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur. *

Steen Merete & Dagré Miklos. Mikrobiologi. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur. *

Stokke, Oddvar & Hagve, Tor-Arne. Undersökningar vid sjukdom. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Wikström, Jonas. Akutsjukvård - omvårdnad och behandling vid akut sjukdom eller skada. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Örn, Stein, Mjell, Johnny & Bach-Gansmo, Edvin. Sjukdom och ohälsa - diagnostik och behandling. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur. *


* Återkommer i flera kurser i sjuksköterskeprogrammet

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-02-15