Dnr: HNT 2017/13

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Miljö- och energisystem

Litteraturlista

Energi- och miljösystemanalys

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: EMG311
Kursens benämning: Energi- och miljösystemanalys
Energy and Environmental Systems Analysis
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå: grundnivåBöcker:
Henrikke Baumann, Anne-Marie Tillman. The Hitch Hiker´s Guide to LCA. Studentlitteratur.
eller
Venkatesh Govindarajan. Environmental Life-Cycle Analysis; A primer. Bookboon.com.

Kompendier samt utdelat material.

Referenslitteratur:
Gustafsson Leif, Lanshammar Håkan, Sandblad Bengt. System och Modell. Studentlitteratur.
Ljung Lennart, Glad Torkel. Modellbygge och simulering. Studentlitteratur.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-09-12