Dnr: HNT 2017/18

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Miljö- och energisystem

Litteraturlista

Installationsteknik

Gäller från och med vt 2017

 

Kurskod: EMGB12
Kursens benämning: Installationsteknik
Building Services Engineering
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Catarina Warfvinge, Mats Dahlblom. Projektering av VVS-installationer. Studentlitteratur.

Kompendier
Kompendier samt utdelat material

Referenslitteratur
Çengel, Yunos.A.. Heat and Mass Transfer: Fundamentals and Application. Senaste upplagan. MacGraw-Hill Edition.

Çengel, Yunos.A., Boles, Michael.A.. Thermodynamics: An Engineering Approach. Senaste upplagan. MacGraw-Hill International Edition.

Çengel.Yunus.A., Cimbala, John.. Fluid Mechanics. Senaste upplagan. MacGraw-Hill International Edition.
 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-05-17