Dnr: HS2017/43

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Statsvetenskap

Litteraturlista

Internationell Politik

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: SVAD06
Kursens benämning: Internationell Politik
International Politics
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Litteraturlistan reviderad 2013-08-19 samt 2017-05-18

Böcker
Boin Arjen, Ekegren Magnus & Rhinard Mark . The European Union as Crisis Manager. Patterns and Prospects. Cambridge: Cambridge University press, 2013.

Burchill, Scott, Andrew Linklater, Richard Devetak et al. Theories of International Relations.. Senaste upplagan. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan. Antal sidor: 382.

Hill, Christopher & Michael Smith . International Relations and the European union . Senaste upplagan. Oxford: Oxford University Press.

Rosamond, B. Theories of European Integration. Houndmills: Palgrave, 2000.

Smith, Karen. European Union Foregin Policy in a Changing Wrold. Senaste upplagan. Cambridge: Polity.

Tidskriftsartiklar
Gleditsch N P . The Liberal moment Fifteen Years On. International Studies Quarterly. 08/52. 691-712. Antal sidor: 19.

Hans Lödén. Reaching a Vanishing Point? Reflections on the future of neutrality norms in Sweden and Finland. Cooperation and Conflict. 2012/47/2. 271-284. Antal sidor: 13.

Hill, C. "The Capability-Expectations Gap or Conceptualising Europe's International Role". Journal of Common Market Studies. 1993/31/3. 305-328.

Vinci, Anthony. "Anarchy, Failed States and Armed Groups: Reconsidering Conventional Analysis". International Studies Quarterly. 2008/52. 295-314.

Wendt, Alexander. "Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics". International Organization. 1992/46/2. 391-425.

Övrigt material
Ca 25 sidor ytterligare artikelmaterial tillkommer


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2011-02-24