Dnr: HS 2017/52

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Engelska

Litteraturlista

Engelska för ekonomer I

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: ENGA1E
Kursens benämning: Engelska för ekonomer I
Business English I
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


En valfri bok (minst 100 sidor fack- eller skönlitteratur utgiven på engelska).

Alred G.J. /Brusaw, T.B. / Oliu, W.E. The Business Writer's Handbook. Bedford: St. Martin's Press, 2008/2011. Upplaga 9 eller senare.

Mascull, B. Business Vocabulary in Use Advanced. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. ISBN -10: 0521128293. Upplaga 2 eller senare.

Rekommenderat
Collins Co-Build English Dictionary. Harper Collins. Upplaga 3 eller senare

Longman Dictionary of Contemporary English. Longman. Upplaga 4 eller senare

Macmillan English Dictionary for Advanced Learners + CD-ROM. Macmillan Education.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-05-04