Dnr: DAGSP1/20171

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Dans

Litteraturlista

Dans och scenisk produktion 1

Gäller från och med vt 2017

 

Kurskod: DAGSP1
Kursens benämning: Dans och scenisk produktion 1
Dance and stage performace 1
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Burrows, J. A Choreographer’s Handbook. Upplaga 2010. Abingdon, Oxon: Routledge. Sidor väljs i samråd med läraren. ISBN 978-0-415-55529-6. Antal sidor: 217.

Smith-Autard, J. Dance Composition (6th Edition). Upplaga 2010. London: Methuen Drama. Sidor väljs i samråd med läraren. ISBN 978-1-4081-1564-0.

Övrigt
https://www.youtube.com/watch?v=32TPvXGoi5c&list=PLC4AE06C8F7761D10. Youtube klipp

http://everybodystoolbox.net/index.php?title=SCORES_%26_DESCRIPTION.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2016-11-14