Dnr: HS 2017/32

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Musik

Litteraturlista

Metodik för blåsorkester på mellannivå

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: MIGBM2
Kursens benämning: Metodik för blåsorkester på mellannivå
Wind band methodology for intermediate level
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Ampuja, Raine; Joukamo-Ampuja, Erja. Seikkailut 1. Kuopio: Suomen Puhallinorkesteriliitto (Finnish Wind Music Assosiation), 2006. Antal sidor: valda delar.

Bøgh, Henning. Kom-bli med!. Høvik: Bærum musikkterapi-institutt, 1995. Antal sidor: 47, valda delar.

Dahlkwist, Mattias. Lärarens ledarskap - relationer och grupprocesser. Stockholm: Liber, 2012. Antal sidor: 261, valda delar.

Dweck, Carol S. Mindset Du blir vad du tänker. Stockholm: Natur & Kultur, 2015. Antal sidor: 302, valda delar.

Ettrup Larsen, Peter. Mød dirigenten: Hvad er det egentlig, han laver?. Ettrup Art, 2007. Antal sidor: 291, valda delar.

Grong, Birgitte. Samspillkrydder. Antal sidor: valda delar. Publiceras under våren 2017

Gärdenfors, Peter. Lusten att förstå. Om lärande på människans villkor. Stockholm: Natur och Kultur, 2010. Antal sidor: 271, valda delar.

Hendrickson V, Clarence. Fingering Charts for Instrumentalists. New York: Carl Fischer, 1957. Antal sidor: 96, valda delar.

Miles, Richard. Teaching Music through Performance in Beginning Band Volume 2. Chicago: GIA Publications, 2001. Antal sidor: 464, valda delar.

Miles, Richard; Dvorak, Thomas. Teaching Music through Performance in Beginning Band Volume 1. Chicago: GIA Publications, 2008. Antal sidor: 391, valda delar.

Ophus, Tone. Sang, spill og sprell 1. Oslo: Norsk Noteservice, 2004. Antal sidor: 48, valda delar.

Wiklund, Ulla. Den lydiga kreativiteten - om barn, estetik och lärande. Stockholm: Utbildningsradion UR Förlag, 2001. Antal sidor: 112, valda delar.

Tidskriftsartiklar
Aktuella artiklar om max 150 sidor tillkommer.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-02-20