Dnr: FAK1 2010/4

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Informatik

Litteraturlista

Informatik, praktik

Gäller från och med ht 2010

 

Kurskod: ISGC00
Kursens benämning: Informatik, praktik
Informations Systems: Practical Training
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivåReferenslitteratur


Litteratur från tidigare kurser används som referenslitteratur.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2010-04-13