Dnr: HS 2017/24

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Informatik

Litteraturlista

Informatik, utlandspraktik

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: ISGC99
Kursens benämning: Informatik, utlandspraktik
Informations Systems: International Practical Placement
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: grundnivåReferenslitteratur

Litteratur från tidigare kurser används som referenslitteratur.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-03-08