Dnr: HS 2017/47

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Sociologi

Litteraturlista

Sociologisk teori och social förändring

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: SOGB70
Kursens benämning: Sociologisk teori och social förändring
Sociological theory and social change
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Boglind, Anders - Eliaeson, Sven - Månson, Per. Kapital, rationalitet och social sammanhållning. Lund: Studentlitteratur, 2014. Antal sidor: 374.

Foucault, Michel. Övervakning och straff. Fängelsets födelse. Lund: Arkiv, 2004. Antal sidor: 350.

Månson/Per (red). Moderna samhällsteorier. Lund: Studentlitteratur, 2015. Antal sidor: 250 (i urval).


Kompendium med texter av och om viktiga samhällsteoretiker kan tillkomma.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-03-16