Dnr: HNT 2017/18

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Kemi

Litteraturlista

Avancerad analytisk kromatografi - teori och praktik C

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: KEGC41
Kursens benämning: Avancerad analytisk kromatografi - teori och praktik C
Advanced analytical chromatography - theory and practice C
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivåDaniel C. Harris. Quantitative Chemical Analysis. Upplaga 9. New York, USA: Macmillan Education, W.H. Freeman 2016, ISBN: 9781464135385.
Valda artiklar, information ges vid kursstart.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-02-13