Dnr: HS 2017/39

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Historia

Litteraturlista

Historiebruk

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: HIA620
Kursens benämning: Historiebruk
Use of history
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Ytterligare litteratur tillkommer i samråd med kursledare.

Böcker
Black, J. Using history. London, New York: Hodder Arnold: 2005. Antal sidor: 176.

Eriksen, T. H., & Jenkins, R. Flag, nation and symbolism in Europe and America. New York: Routledge, 2007. Antal sidor: (urval).

Halbwachs, M. On collective memory The heritage of sociology. Chicago: University of Chicago Press, 1992. Antal sidor: (urval).

Hegel, G.W.F. The Philosophy of History. Kitchener: Batoche Books (Original Publication 1873). Antal sidor: (urval).

Lowenthal, D. The past is a foreign country.. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. Antal sidor: (urval).

MacMillan, M. The uses and abuses of history. London: Profile, 2010. Antal sidor: (urval).

Nietzsche, F. On the use and abuse of history for life. Gloucester, Gloucestershire, U.K: Dodo Press, 2008 (Original Publication 1873). Antal sidor: (urval).

Kapitel i bok
Karlsson, K.-G. "Historia, historiedidaktik och historiekultur - teori och perspektiv". I: Historien är närvarande: Historiedidaktik som teori och tillämpning. Red. K.-G. Karlsson & U. Zander . Lund: Studentlitteratur, 2014. (1. uppl. ed., pp. 318 s.).

Tidskriftsartiklar
Aronsson, P. "Kulturarv och historiebruk". I: Kulturaliseringens samhälle: Problemorienterad kulturvetenskaplig forskning vid Tema Q 20022012 . Red. S. Beckman . Linköping: Linköping Electronic Conference Proceedings, 2012. Vol. 66.

Assmann, J. "Collective memory and cultural identity". New German Critique, 65 (Cultural History/Cultural Studies. Spring - Summer, 1995). 1995, doi:10.2307/488538. s 125-133.

Nora, P. "Between memory and history: Les lieux de mémoire". Representations. 1989,No. 26 (Special Issue: Memor).

Nordgren, K. "How to Do Things With History: Use of History as a Link Between Historical Consciousness and Historical Culture". Theory & Research in Social Education, 1- 26 . 2016. doi:10.1080/00933104.2016.1211046.

Wertsch, J. V. "Collective memory and narrative templates". Social Research. 2008, 75(1). s 133-156.

Wertsch, J. V., & Roediger, H. L. "Collective memory: Conceptual foundations and theoretical approaches". Memory. 2008,16(3),doi:10.1080/09658210701801434. 318-326.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-02-09