Dnr: HS 2017/39

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Historia

Litteraturlista

Kulturarv och den kulturella vändningen

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: HIA610
Kursens benämning: Kulturarv och den kulturella vändningen
Cultural Heritage and the Cultural Turn
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Ytterligare litteratur tillkommer i samråd med kursledare.

Böcker
Anderson, Benedict. Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism. Verso Books, 1991/2016.

Biernacki, Bonnell, Hunt . Beyond the cultural turn: new directions in the study of society and culture. University of California Press, 1999. Antal sidor: Urval.

Burke, Peter. What is Cultural history?. Cambridge: Polity Press, 2008.

De Arcangeli, Alessandro . Cultural History: A Concise Introduction. Abington/New York: Routledge, 2012.

Frykman, Löfgren . Den kultiverade människan. Lund: Gleerups Utbildning AB, 1980.

Hunt, Lynn . Family Romance of the French Revolution. University of California Press, 1992.

Said, Edward W. Orientalism. Ordfront, 2000.

Kapitel i bok
Bever, Edward. "Popular Witch Beliefs and Magical Practices". I: The Oxford Handbook of Witchcraft in Early Modern Europe and Colonial America (Brian P. Levack ed.). Oxford: Oxford University Press, 2013. s 50-68.

Elias, Norbert. "Essays II: on civilising processes, state formation and national identity". Richard Kilminster and Stephen Mennell : University College Dublin Press, 2008. Antal sidor: Urval.

Johannisson, Karin. "Att skriva känslornas historia går det?". I: Att göra historia. Vänbok till Christina Florin. Red. Maria Sjöberg & Yvonne Svanström . Institutet för framtidsstudier, 2008. s 44- 54.

Lennersand, Marie & Oja, Linda. "När djävulen vandrade genom landet. Krishantering under häxhysterin i Dalarna 1667-1671". I: Karolinska förbundets årsbok 2001. s 9-90.

Thompson E.P . "Tid, arbetsdisciplin och industrikapitalism". I: Herremakt och folklig kultur. Red. Lars Magnusson. Stockholm: Författarl, 1983.

Tidskriftsartiklar
Ahlberger, Christer. "Spegel, Spegel på väggen där säg mig vem jag är? Om tingen och sökandet efter den moderna individen". Historisk Tidskrift. 2014:2.

Strömberg, Lars G . "Ruinens hemlighet. Om den känslosamma relationen till det förflutnas landskap". I: I Lommen: Tidskrift för Nordisk Kulturlandskapsförbund. 2016.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-02-09