Dnr: HNT 2017/21

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Litteraturlista

Hantering av naturkatastrofer 2

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: RHAD31
Kursens benämning: Hantering av naturkatastrofer 2
Natural Disaster Management 2
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Övrigt material (elektroniskt) kopplat till övningar och uppgifter tillkommer

Böcker
Wisner Ben, Gaillard J.C, Kelman Ilan. The Routledge handbook of hazards and disaster risk reduction. New York: Routledge, 2012. Antal sidor: 875 . Valda delar kopieras och distribueras till kursdeltagarna

Rapporter
National Emergency Management Committee. National Emergency Risk Assessment Guidelines. Hobart: Tasmanian State Emergency Service. ISBN 978-0-9805965-1-9. http://www.preventionweb.net/publications/view/41033. Antal sidor: 58.

Sonnsjö, H. & Mobjörk, M. Om indirekta, komplexa och oönskade händelser. Att analysera risker med stor osäkerhet. FOI-R--3649--SE. ISSN 1650-1942. www.foi.se/ReportFiles/foir_3649.pdf (2016-01-25). Antal sidor: 73.

Twigg, J. Disaster risk reduction - Mitigation and preparedness in development and emergency programming. . Humanitarian Practice Network (HPN) Good Practice Review No. 9, 2004. http://www.odihpn.org/hpn-resources/good-practice-reviews/disaster-risk-reduction-mitigation-and-preparedness-in-aid-programming (2013-1219). Valda delar kopieras och distribueras till kursdeltagarna

UNEP. Disaster Risk Management For Coastal Tourism Destinations Responding To Climate Change. A Practical Guide For Decision Makers. 2008. www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx1048xPA-disasterRiskManagementforCoastalTourism.pdf (2011-10-27).

UNEP . Early Warning Systems: A State of the Art Analysis and Future Directions. Nairobi: Division of Early Warning and Assessment (DEWA),United Nations Environment Programme (UNEP), 2012. http://na.unep.net/siouxfalls/publications/Early_Warning.pdf (2013-12-19).

Tidskriftsartiklar
Birkmann Jörn, . Extreme events and disasters: a window of opportunity for change? Analysis of organizational, institutional and political changes, formal and informal responses after mega-disasters. 2010. Natural Hazards. 637-655. Antal sidor: 19.

Haghebaert, Bruno. Working with vulnarable communities to assess and reduce disaster risk. Humanitarian Exchange 38, 2007. 16-18.

Hill, M., & Gaillard, J. C. Integrating disaster risk reduction into post-disaster reconstruction: A long-term perspective of the 1931 earthquake in Napier, New Zealand. New Zealand: 2013. New Zealand Geographer. 69(2), 108-119.

Manyena, S. B. Disaster event: Window of opportunity to implement global disaster policies? . 2013. Jamba: Journal of Disaster Risk Studies, 5(1).

McSweeney, K., & Coomes, O. T. Climate-related disaster opens a window of opportunity for rural poor in northeastern Honduras. 2011. Proceedings of the National Academy of Sciences,. 108(13), 5203-5208.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-03-15