Dnr: HS 2017/48

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Engelska

Litteraturlista

Praktisk affärskommunikation

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: ENGA1B
Kursens benämning: Praktisk affärskommunikation
Applied Business Communication
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Alred, G.J./Brusaw, T.B./Oliu, W.E. [The] Business Writer’s Handbook. Boston: Bedford/St. Martin’s Press, 2011/2015. Antal sidor: 628. 10:e upplagan eller senare.

Mascull, B. Business Vocabulary in Use – Advanced. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. ISBN 10: 0521128293. Antal sidor: 176. 2:a upplagan eller senare


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-03-14