Dnr: HNT 2017/18

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Miljö- och energisystem

Litteraturlista

Energiteknik för hållbar utveckling

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: EMG211
Kursens benämning: Energiteknik för hållbar utveckling
Energy for sustainable development
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Çengel, Yunos.A.. Heat and Mass Transfer: A Practical Approach. Senaste upplagan. MacGraw-Hill Edition.

Çengel, Yunos.A., Boles, Michael.A.. Thermodynamics: An Engineering Approach. Senaste upplagan. MacGraw-Hill International Edition.

Çengel, Yunos.A., Cimbala, John.M.. Fluid Mechanics. Senaste upplagan. MacGraw-Hill International Edition.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-03-07