Dnr: HNT 2017/20

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Datavetenskap

Litteraturlista

Software Systems Architecture

Gäller från och med vt 2017

 

Kurskod: DVAD11
Kursens benämning: Software Systems Architecture
Software Systems Architecture
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman. Software Architecture in Practice. Upplaga 3. Addison-Wesley, 2012. ISBN 978-0321815736.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-02-01