Dnr: HS 2017/51

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Spanska

Litteraturlista

Spanska III: Spanskspråkig litteraturteori och litteraturhistoria

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: ESGCC4
Kursens benämning: Spanska III: Spanskspråkig litteraturteori och litteraturhistoria
Spanish III: The History and Theory of Spanish Literature
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Anónimo. (2000). Lazarillo de Tormes . Madrid: Anaya. ISBN 84-2072-5927. Antal sidor: 135.

Cortázar, J. (1995). Los relatos. Juegos (2). Madrid: Alianza. ISBN 84-2061-6249. Antal sidor: 344.

de Unamuno, M. (1997). Niebla. Madrid: Cátedra. ISBN 84-3760-3471. Antal sidor: 259.

Lope de Vega, F. (2003). Fuente Ovejuna. Madrid: Anaya. ISBN 9781589770089. Antal sidor: 157.

Mastretta Á. (2009). Mujeres de ojos grandes. Barcelona México: Barral. ISBN 84-3221-6380. Antal sidor: 187.


Referenslitteratur

Bal, M. (1995). Teoría de la Narrativa. Una introducción a la narratología. Madrid: Cátedra. ISBN 8437605040.

Brown, G. (1995). Historia de la literatura española, El siglo XX,6/1. Barcelona: Ariel. ISBN 84-344-8369-6. Antal sidor: 296.

Estebanéz Calderón, D. (2001). Diccionario de términos literarios. Madrid: Alianza.

Franco, J. (1975) . Historia de la literatura hispanoamericana. Barcelona: Ariel. ISBN 84-344-8315-7. Antal sidor: 398.

García L, J. (2000). Historia de la literatura española. Barcelona: Vicens-Vicens. ISBN 84-316-0597-9. Antal sidor: 789.

Genette, G. (1991). Charlottesville, Virginia: The University of Virginia. "Introduction to the paratext". New Literary History. Nr.2/Spring/22. 262-272.

Gustafsson, T. (2001). Spanien, Sol och Skugga. Stockholm: Carlssons. ISBN 9172039620. Antal sidor: 667.

Iser, W. (1978). The Act of Reading. A Theory of Aesthetic response. Baltimore: John Hopkins UP.

Selden, R. (2003). La teoría literaria contemporánea. Upplaga Trad. 3ª edic. Barcelona: Ariel. ISBN 84-344-83874. Antal sidor: 178.

Tenngart, P. (2008). Litteraturteori. Malmö: Gleerups. ISBN 978-91-40-66408-2. Antal sidor: 197.

Villanueva, D. (1999). Historia y crítica de la literatura española. Los nuevos nombres:1975-1990. Red. Rico, F. Barcelona: Crítica. ISBN 84-7423-545-6. Antal sidor: 556.

Kapitel i bok
Mainer, J.C; Rico, F. (1980). "Miguel de Unamuno". I: Historia y crítica de la literatura española. Modernismo y 98. Barcelona: Crítica. s. 239-245. ISBN 84-7423-108-6.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-03-09