Reg No: HS 2017/50

 

Logotype of Karlstad University


Faculty Board of Arts and Social Sciences
Comparative Literature

Course Reading

Literature from the 18th Century

Valid from autumn semester 2017

 

Course Code: LVAD09
Course Title: Literature from the 18th Century
1700-talslitteratur
Credits: 7.5
Degree Level: Master


Skönlitteratur samt övrig facklitteratur, väljes i samråd med kursansvarig (eller undervisande lärare eller examinator).

Hertel, Hans (red.). Litteraturens historia 3, 1450-1720. Stockholm: Norstedts, 1986. Ca 50 sidor.

Hertel, Hans (red.). Litteraturens historia 4, 1720-1830. Stockholm: Norstedts, 1987. Ca 200 sidor.

Sörlin, Sverker. Europas idéhistoria 1492-1918. Mörkret i människan. Stockholm: Natur och Kultur, 2004. Ca 100 sidor.

Sörlin, Sverker. Europas idéhistoria 1492-1918. Världens ordning. Stockholm: Natur och Kultur, 2004. Ca 100 sidor.


 

Approved by the Faculty Board of Arts and Social Sciences, 9 March 2017