Dnr: HS 2017/50

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Litteraturvetenskap

Litteraturlista

1700-talslitteratur

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: LVAD09
Kursens benämning: 1700-talslitteratur
Literature from the 18th Century
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Skönlitteratur samt övrig facklitteratur, väljes i samråd med kursansvarig (eller undervisande lärare eller examinator).

Hertel, Hans (red.). Litteraturens historia 3, 1450-1720. Stockholm: Norstedts, 1986. Ca 50 sidor.

Hertel, Hans (red.). Litteraturens historia 4, 1720-1830. Stockholm: Norstedts, 1987. Ca 200 sidor.

Sörlin, Sverker. Europas idéhistoria 1492-1918. Mörkret i människan. Stockholm: Natur och Kultur, 2004. Ca 100 sidor.

Sörlin, Sverker. Europas idéhistoria 1492-1918. Världens ordning. Stockholm: Natur och Kultur, 2004. Ca 100 sidor.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-03-09