Dnr: FYAL91/20172

 

Logotype of Karlstad University


Lärarutbildningsnämnden
Fysik

Litteraturlista

Fysik IV med didaktisk inriktning

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: FYAL91
Kursens benämning: Fysik IV med didaktisk inriktning
Physics IV and Physics Education
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Rogers, Ben, Adams, Jesse & Pennathur, Sunnita. Nanotechnology - Understanding Small Systems. Senaste upplagan. CRC Press Taylor and Francis Group.

Referenslitteratur
Booker, Richard D. & Boysen, Earl. Nanotechnology for Dummies. Senaste upplagan. Wiley.

Boysen, Earl & Boysen, Nancy. Nanotechnology for Dummies. Senaste upplagan. Wiley.

Owens, Frank & Poole, Charles. The Physics and Chemistry of Nanosolids. Senaste upplagan. Wiley.

Poole, Charles P. Jr & Owens, Frank J. Introduction to Nanotechnology. Senaste upplagan. John Wiley & Sons.


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2017-03-02