Dnr: HNT 2017/19

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Elektroteknik

Litteraturlista

Förnybara energisystem

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: ELGC20
Kursens benämning: Förnybara energisystem
Renewable Energy Systems
Högskolepoäng: 5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Quaschning, Volker. Renewable Energy and Climate Change. Senaste upplagan. John, Wiley & Sons.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-03-08