Dnr: HS 2017/49

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Interkultur

Litteraturlista

Interkultur I: film och audiovisuella medier

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: IKGAFM
Kursens benämning: Interkultur I: film och audiovisuella medier
Intercultural Studies I: Film and Audiovisual Media
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Berghahn, Daniela. Far-flung families in film: The diasporic family in contemporary European cinema. Edinburgh: Edinburgh university press, 2013. Antal sidor: 224.

Shohat, Ella & Stam, Robert. Unthinking eurocentrism: Multiculturalism and the media. Upplaga 2. London: Routledge, 2014. Antal sidor: 485.

Kompendier
Interculturality and audiovisuality.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-03-08