Dnr: HNT 2017/18

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Kemiteknik

Litteraturlista

Bioindustriella processer

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: KTAD01
Kursens benämning: Bioindustriella processer
Bioindustrial processes
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivåLitteratur:
Chemical Process Technology, Moulijn, Jacob. A., Makkee, Michiel., and Van Diepen, Annelies E., 2nd Ed., John Wiley & Sons Ltd., ISBN 9781444320244 (Cloth) /9781444320251 (Paper), 2014
The Ljungberg Textbook, Parts 1, 2, 3 and 4. Upptryckt med tillstånd och säljs via Välkomstcenter.
Biorefineries Roadmaps - part of the German Federal Government action plans for the material and energetic utilisation of renewable raw materials, Text/Eds. Agency for renewable resources e.V. (FNR), www.bundesregierung.de, 2012 (pdf document tillhandahålls på itslearning).

Referenslitteratur:
The Biorefinery concept: Using biomass instead of oil for producing energy and chemicals. Ed. Francesco Cherubini, Energy conversion and management 51(2010) 1414-1421
Papermaking Science and Technology, Book 20, Biorefining of forest resources, Ed.Raimo Alén, Helsinki, Finland, 2011 ISBN 978-952-5216-39-4

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-03-07