Dnr: HNT 2017/21

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Risk- och miljöstudier

Litteraturlista

Riskhantering - Examensarbete

Gäller från och med vt 2017

 

Kurskod: RHG400
Kursens benämning: Riskhantering - Examensarbete
Risk Management - Bachelor's Thesis
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Björklund Maria, Paulsson Ulf. Seminarieboken att skriva, presentera och opponera. Lund: Studentlitteratur AB, 2012. ISBN 9789144059853. Antal sidor: 147.


Referenslitteratur

Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter. Att skriva en bra uppsats. Upplaga 2. Malmö: Liber, 2014. ISBN 9789147111510. Antal sidor: 349.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-03-06