Dnr: HS 2017/32

 

Logotype of Karlstad University


Lärarutbildningsnämnden
Kurser i musiklärarutbildningen

Litteraturlista

Musik med didaktisk inriktning 4

Gäller från och med vt 2017

 

Kurskod: MUGL11
Kursens benämning: Musik med didaktisk inriktning 4
Music and Music Teaching 4
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Delkurs 1: Instrument, 3.5 hp

Noter och instrument- eller genrespecifik litteratur fastställs i samråd med ansvarig lärare.

Delkurs 2: Instrumental breddning, 2 hp

Artiklar och kompendier om maximalt 150 sidor tillkommer.

Noter fastställs i samråd med ansvarig lärare.

Böcker
Gottberg, J. Musiken och rytmiken i praktiken . Sveriges Utbildningsradio AB, 2009. Antal sidor: 76.

Linder, A/Breinhild Mortensen, S . Glädjens pedagogik. Studentlitteratur AB, 2008. Antal sidor: 172.

Nivbrant Wedin, E. Spela med hela kroppen. Gehrmans Musikförlag, 2012. Antal sidor: 312.

Delkurs 3: Musikdidaktik, 2 hp

Andra utdelningsmaterial kan tillfälligt tillkomma, till högst 50 sidor.

Kompletterande utdelningsmaterial
(Högst ett kapitel eller femton sidor per källa)

Design för lärande. Red. Rostvall, Anna-Lena & Selander, Staffan. Finland: Norstedts Akademiska Förlag.

Duke, Robert A. Intelligent Music Teaching. Essays on the Core Principles of Effective Instruction. Austin (TX): Learning and Behavior Resources, 2013.

Harris, Paul. The Practice Process. London: Faber Music , 2014.

Harris, Paul. The Virtuoso Teacher: The inspirational guide for instrumental and singing teachers. London: Faber Music Ltd, 2012.


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2012-06-14